Liên Đoàn Trường Giang

Boy Scouts Troop 689 & Girl Scouts Troop 60964

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ấu Đoàn Suối Tiên

girl-scouts-logoĐoàn Chim Non của LD Trường Giang gồm có Daisies, Brownies & Juniors thuộc về Girl Scouts Troop 60964.

Ấu Đoàn Bến Nghé

Cub Scouts2Đoàn Sói Con của LD Trường Giang gồm có Tiger Cub, Bob Cat, Wolf, Bear và Webelos thuộc về Boy Scouts Troop 689.

Thiếu Nữ Hương Giang

goldThiếu Nữ Hương Giang của LD Trường Giang gồm có các em Cadettes, Seniors và Ambassadors thuộc về Girl Scouts Troop 60964

Thiếu Nam Cửu Long

boyscout5Thiếu Nam Cửu Long của LD Trường Giang thuộc về Boy Scouts Troop 689

Thanh Đoàn Bạch Đằng

VentureLogoThanh Đoàn của LD Trường Giang gồm là những em Hướng Đạo Sinh Venturing của Boy Scout Troop 689.

Tráng Đoàn Gia Định

ldtg77xTráng Đoàn của LD Trường Giang gồm là những phụ huynh của các em Hướng Đạo Sinh.

Thông báo mới của Thanh

You are here: Home